Het leven in Gouda 08 – Monumenten

4,95

Monumenten

Gouda is rijk aan monumenten. Bekend zijn natuurlijk vooral de oudere monumenten als de Sint Janskerk met zijn Goudse Glazen, het stadhuis op de markt en de Waag, gebouwen uit lang vervlogen tijden die van groot architectuurhistorisch en cultuurhistorisch belang zijn. Minder bekend zijn de monumenten van later datum, of het nu de Gouwekerk is, de restanten van de plateelfabriek Zuid-Holland of recentere werken als het voormalige Coornhert gymnasium aan de Jouberstraat/Nansenstraat. En wie denkt bij het woord monument aan het fabrieksterrein van Uniqema? In deze uitgave komen ruim zestig monumenten uit de periode 1850 tot heden aan bod. Zij worden alle afzonderlijk beschreven. De naoorlogse periode, die in onze tijd steeds meer in de belangstelling staat, krijgt daarbij ook ruim aandacht. Tevens is aan een paar architecten die van belang zijn voor de architectuur van de stad in korte levensbeschrijvingen afzonderlijk aandacht besteed.

 

De serie Het leven in Gouda is een platform voor het behoud van het culturele erfgoed van Gouda.

Onder de titel Het leven in Gouda  verschijnen in 2015 en 2016 ongeveer 26 themanummers waarin het leven in Gouda in de afgelopen 160 jaar wordt belicht. De titels van de themanummers en de volgorde van verschijnen is onder voorbehoud.

De volgende thema’s zullen in deze serie verschijnen:

 • Gouda vanaf het midden van de 19de eeuw
 • Wonen en groei
 • Middenstand
 • Geloof
 • Sociaal leven
 • Onderwijs
 • Boerenleven
 • Oorlogsjaren
 • Goudse pijpennijverheid
 • Monumenten
 • Geld en het notariaat
 • Industrie
 • Industrie 2
 • Markten
 • Kunst en Cultuur
 • Transport
 • Eten en drinken
 • Sport
 • Nieuwkomers
 • Gouds aardewerk
 • Beroemde Gouwenaars
 • Politiek en bestuur
 • Dialect
 • Zorg en welzijn
 • Opvoeringkunsten
 • Feesten