armenzorg

Ons doel is cultureel erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken

Uitgeverij Optima

 

De eerste uitgave van Uitgeverij Optima verscheen in 1981. Het was een bundel met vertaalde gedichten van Emily Dickinson. Literatuur en dan met name vertaalde literatuur was de bakermat van de uitgeverij.

Aan het eind van de jaren tachtig werd er meer oorspronkelijk Nederlandse literatuur uitgebracht. Op die manier ontwikkelde de uitgeverij zich tot een algemene uitgeverij. Maar in de loop der jaren specialiseerde Uitgeverij Optima zich in de beeldende kunst. Er verschenen talloze catalogi en monografieën.

Met ingang van 2010 heeft Uitgeverij Optima haar werkterrein uitgebreid. Door de toenemende belangstelling voor het cultureel erfgoed, produceert Uitgeverij Optima in samenwerking met historische verenigingen, heemkundekringen, gemeentelijke musea en archieven de serie Het leven in….. In de vorm van een magazine wordt het cultureel erfgoed van een gemeente in de afgelopen 160 jaar op thematische wijze belicht.

Naast de publicaties van de uitgeverij heeft Optima ook een afdeling Antiquariaat Hier kunt u boeiende en intrigerende publicaties vinden over vele disciplines van de beeldende kunst. 

Optima heeft eveneens een collectie beeldende kunst aangelegd. Deze collectie is te zien en te koop in de Galerie.