Het leven in

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor archeologische monumenten, vondsten en opgravingen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Het gaat ook om interessante cultuuruitingen als ambachten, gebruiken, folkore, rituelen, muziek, dansen, stijlen, tradities en alledaagse dingen van vroeger, die inzicht geven in het leven en de mensen in vroegere tijden.

Erfgoed maakt deel uit van ons dagelijks leven! Het maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van behouden blijft.De serie Het leven in…. is een platform voor het behoud van het culturele erfgoed van Nederland. In ieder tijdschrift wordt per gemeente een thema uit de recente geschiedenis belicht. Als tijdsgewricht wordt de laatste 160 jaar aangehouden. Door historisch onderzoek en gebruik te maken van de orale geschiedenis wordt het culturele erfgoed in kaart gebracht en voor een grote doelgroep ter beschikking gesteld.

In de afgelopen jaren heeft Uitgeverij Optima voor verschillende steden het tijdschrift ‘Het leven in…’ mogen maken. 

  • Eindhoven
  • Alphen aan den Rijn
  • Gouda
  • Helmond
  • Middelburg
  • Valkenswaard
  • Vlissingen
  • Walcheren
De tijdschriften zijn niet meer leverbaar!