Het leven in Middelburg 09 – Muziekleven in Middelburg van Koperen Ko tot kamerkoor

5,95

In concertzalen, op poppodia, op straat en zelfs hoog boven de stad in de Lange Jan wordt in Middelburg muziek gemaakt. Toonaangevende musici uit binnen- en buitenland vertolken liederen en andere muziekstukken in de Concert- en Gehoorzaal, de Babytonband speelt andere zalen plat en buiten bij het draaiorgel danst en zingt Mina van ‘t Urgel. Onder invloed van de jongerencultuur verschijnen in de jaren vijftig nieuwe bands op podia en in de open lucht. Tegelijkertijd biedt Middelburg ruimte voor moderne, experimentele muziek. Van Koperen Ko tot kamerkoor: deze aflevering van Het leven in Middelburg bezingt het rijk gevarieerde muziekleven in de Zeeuwse hoofdstad na het midden van de negentiende eeuw.

Middelburg kent in de afgelopen anderhalve eeuw een kleurrijk muziekleven. De deftige burgerij beleeft het in concertzalen, de gewone man of vrouw op straat. Boven hun hoofden klinkt het carillon dat geen onderscheid in standen kent en zijn wijsjes gelijkelijk over alle hoofden uitspreidt. Carillon, koorzang, drumkorps en Koperen Ko, ieder op zich aspecten van een bloeiende cultuur die zo veel Middelburgers aangename uren heeft bezorgd. Binnen het bestek van deze aflevering moeten sommige muziekvormen, zoals de kerkmuziek, noodgedwongen onbesproken blijven. We richten ons hier op de vele deuntjes op straat, het handjevol jongemannen die een pijperskorps beginnen, de honderden kinderen die de mars van kapelmeester Morks mee klepperen en die ene componist die zijn leven lang aangetrokken en afgestoten werd door de bekoring die uitging van mooie muziek.